بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

اطلاعات لحظه‌ای: 1398/02/30
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری: 16,734 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری: 16,712 ریال
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/02/30
کل خالص ارزش دارائی ها 4,442,061,609,473 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 16,712 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 16,712 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 16,734 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 265,806,974

صندوق سرمایه‌گذاری کیان

تاریخ آغاز فعالیت:

1395/09/28

مدیر صندوق:

مشاور سرمايه گذاري پرتو آفتاب كيان

متولی صندوق:

مشاور سرمايه گذاري آرمان آتي

مدیران سرمایه گذاری:

مسعود فاضلي نيا، علي نوريان، مهشيد سرحدي

حسابرس:

موسسه حسابرسي فاطر

نمودار‌ها