اطلاعات لحظه‌ای: 1398/11/03
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری: 19,753 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری: 19,729 ریال
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/11/03
کل خالص ارزش دارائی ها 5,916,761,189,848 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 19,729 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 19,732 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 19,753 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 299,906,974

تاریخ آغاز فعالیت:

1395/09/28

مدیر صندوق:

مشاور سرمايه گذاري پرتو آفتاب كيان

متولی صندوق:

مشاور سرمايه گذاري آرمان آتي

بازارگردان:

شركت گروه مالي گسترش سرمايه كيان

مدیران سرمایه گذاری:

مسعود فاضلي نيا، علي نوريان، مهشيد سرحدي

حسابرس:

موسسه حسابرسي فاطر