اطلاعات لحظه‌ای: 1399/03/13
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری: 22,550 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری: 22,539 ریال
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1399/03/13
کل خالص ارزش دارائی ها 6,759,373,045,693 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 22,539 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 22,447 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 22,550 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 299,906,974

تاریخ آغاز فعالیت:

1395/09/28

مدیر صندوق:

مشاور سرمايه گذاري پرتو آفتاب كيان

متولی صندوق:

مشاور سرمايه گذاري آرمان آتي

بازارگردان:

شركت گروه مالي گسترش سرمايه كيان

مدیران سرمایه گذاری:

مسعود فاضلي نيا، علي نوريان، مهشيد سرحدي

حسابرس:

موسسه حسابرسي فاطر