بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

اطلاعات لحظه‌ای: 1398/01/01
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری: 16,225 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری: 16,218 ریال
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/01/01
کل خالص ارزش دارائی ها 3,353,981,756,069 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 16,218 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 16,218 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 16,225 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 206,806,974

صندوق سرمایه‌گذاری کیان

تاریخ آغاز فعالیت:

1395/09/28

مدیر صندوق:

مشاور سرمايه گذاري پرتو آفتاب كيان

متولی صندوق:

مشاور سرمايه گذاري آرمان آتي

مدیران سرمایه گذاری:

مسعود فاضلي نيا، علي نوريان، مهشيد سرحدي

حسابرس:

موسسه حسابرسي فاطر

نمودار‌ها