مجمع مؤسس صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کیان

جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کیان در روز سه شنبه مورخ ٠٩/٠٦/١٣٩٥ رأس ساعت ١٥ در محل دفتر مرکزی کارگزاری بوری آثل واقع در شهرک قدس (غرب) ، خیابان سپهر ، نبش بزرگراه یادگار امام ، پلاک ٢٠٨ ، طبقه ٤ ، با حضور ١٠٠ درصد از دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و تصمیم گیری شد .