آگهی اصلاحی دعوت به مجمع صندوق بادرآمد ثابت کیان در تاریخ 1398/09/06

در خصوص برگزاری مجمع مورخ 09/09/1398 به استحضار می­رساند پیرو هماهنگی­های انجام شده با سازمان محترم بورس و اوراق بهادار، مجمع صندوق به تاریخ چهارشنبه 06/09/1398 ساعت 12 تغییر یافت.


فایل‌ برای دانلود:
مشاهده فایل