بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

اخبار

عنوان تاریخ درج
آگهی اصلاحی دعوت به مجمع صندوق بادرآمد ثابت کیان در تاریخ 1398/03/22 1398/03/19
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه‌گذاری بادرآمد ثابت کیان در تاریخ 1398/03/22 ساعت 12:00 1398/03/12
افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری 1396/12/20
روزنامه دنیای اقتصاد(تغییرات صندوق) 1396/12/20
دعوت به مجمع صندوق 1396/11/26
دعوت به مجمع سالانه صندوق 1396/08/24
بازده موثر سالانه مورد انتظار صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کیان 22/72% می باشد 1396/04/11
برگزاری مجمع صندوق در خصوص تغییرات امیدنامه و اساسنامه در تاریخ 1396/02/09 1396/02/19
تغییر مدیر سرمایه گذاری 1395/10/20
آغاز پذیره نویسی صندوق با درآمد ثابت کیان از تاریخ ٢٣/٠٨/١٣٩٥ تا ٠٣/٠٩/١٣٩٥ 1395/08/22
مجمع موسس صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کیان 1395/08/22
مجمع مؤسس صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کیان 1395/08/22