امیدنامه صندوق

اميدنامه صندوق سرمایه‌گذاری کیان در تاریخ 1395/09/28 به تایید سازمان بورس اوراق بهادار(سبا) رسیده و مشتمل 11 بند است،در این امیدنامه اهداف و استراتژیهای صندوق , ریسک سرمایه گذاری در صندوق ، انواع واحدهای سرمایه گذاری ، ارکان صندوق ، محل اقامت صندوق هزینه های سرمایه گذاری در صندوق ( انواع هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق و هزینه هایی که می باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود ) و حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران ، ارائه گردیده است . توصیه می شود که علاقه مندان، پیش از سرمایه گذاری در صندوق امیدنامه را با دقت مطالعه فرمایند. برای دست یابی به متن کامل امیدنامه و تغییرات آن می توانید در لینک زیر کلیک نمایند .

نسخه اولیه

نسخه نهایی

تغییرات امیدنامه:

عنوان فایل
تاییدیه سازمان بورس در خصوص تغییر حق الزحمه حسابرس مجمع مورخ 1399.08.28
تصميمات مجمع مورخ 1399/08/28صندوق سرمايه گذاري بادرآمد ثابت کيان در خصوص تغییر حق الزحمه حسابرس ساعت 12:30
تاییدیه افزایش سقف واحدهای صندوق از 300 میلیون واحد به 3 میلیارد واحد
تصمیمات مجمع مورخ 1396.06.03 در خصوص افزایش سقف واحدها
تاییدیه سازمان برای مجمع مورخ 1399.05.19در خصوص تغییر کارمزد متولی و حق الزحمه حسابرس
تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص تعهد پذیره نویسی در امیدنامه
تغییرات امیدنامه مورخ 1398/03/22
تغییرات امیدنامه مورخ 1397/10/09
تغییرات امیدنامه مبنی بر تغییر مدیر صندوق مجمع مورخ 1397/08/12
تغییرات امیدنامه مورخ 1396/09/05
تغییرات امیدنامه مجمع مورخ 1396/02/09
افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری