ارتباط با صندوق

محل اقامت صندوق توسط مدیر صندوق به نشانی تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند، ساختمان یونیک، پلاک 19، طبقه چهارم تعیین شده است و نشانی سایر شعب صندوق به شرح ذیل می باشد :


ردیف نام شعبه کد شعبه آدرس تلفن دفتر نام نماینده مدیر مستقر در شعبه
1 مرکزی 001 تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند، ساختمان یونیک، پلاک 19، طبقه چهارم 47180000 مونا حاجی علی اصغر