اساسنامه صندوق

اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری کیان در تاریخ 1395/09/28 به تایید سازمان بورس اوراق بهادار(سبا) رسیده و مشتمل بر 69 ماده می باشد، بر طبق ماده ٣ اساسنامه هدف از تشکیل صندوق ،جمع آوری وجوه از سرمایه گذاران و اختصاص آنها به خرید انواع اوراق بهادار به منظور کاهش ریسک سرمایه گذاری ،بهره گیری از صرفه جوئیهای ناشی از مقیاس و تامین منافع برای سرمایه گذاران می باشد . موضوع فعالیت صندوق بر طبق بند٤ این اساسنامه، سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و کلیه اوراق بهاداری است که مجوز آنها توسط دولت یا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سبا صادر شده باشد که خصوصیات آنها در امیدنامه ذکر شده است . در این اساسنامه موضوعاتی همچون واحدهای سرمایه گذاری عادی و ممتاز ، سرمایه گذاری موسسان ، حداقل و حداکثر مشارکت در صندوق ،حسابهای بانکی ، مجامع ، وظایف و مسئولیت های ارکان صندوق (مدیر ، متولی ، ضامن ، حسابرس )، تشریفات معاملات اوراق بهادار و .... به تفصيل بیان گردیده است. توصیه می شود که هر سرمایه گذار قبل از هرگونه اقدام به سرمایه گذاری با مطالعه اساسنامه از مفاد آن آگاهی یابد. سرمایه گذاران محترم جهت اطلاع از متن کامل اساسنامه و تغییرات آن می توانند در لینک های زیر کلیک نمایند .

نسخه اولیه

نسخه نهایی

تغییرات اساسنامه:

عنوان فایل
تاییدیه سازمان بورس در خصوص رکن حسابرس، مجمع مورخ 1399.08.28
تصميمات مجمع مورخ 1399/08/28صندوق سرمايه گذاري بادرآمد ثابت کيان در خصوص تغییر حسابرس ساعت 12:00
تاییدیه سازمان مجمع مورخ 1399.05.19 در خصوص تغییر متولی
تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص تعهد پذیره نویسی در اساسنامه
تغییرات اساسنامه مورخ 1397/10/09
تغییرات اساسنامه مبنی بر تغییر مدیر صندوق مجمع مورخ 1397/08/12
تغییرات اساسنامه مورخ 1396/09/05